Våra tjänster

Materialhantering

Av vårt material köps ca 90% direkt från tillverkarna för att kunna hålla så låga priser som möjligt till våra beställare. Vi har ett stort utbud av sand, bentonit, leca samt PEH-rör med tillbehör.

Damm-borrningar

Vid Rotosonic borrning använder vi 6” foderrör och storleken på kärnorna är 4,75” ( ca 101mm) Vi borrar genom block, armerad betong samt morän. Rotosonic är en skonsam borrmetod då ingen luft tillförs. Spolning sker med vatten och vid provtagningen så eftersträvas så lite vatten som möjligt. För mer information är ni välkomna att kontakta oss. Kontakt uppgifter hittar ni under kontakt.

Miljötekniska markundersökningar

Vid undersökningar använder vi oss av rotosonic teknik. Tekniken innebär ostörd provtagning, alltså vi garanterar att proverna är fri från korskontaminering. Borrning till stora djup samt provtagning under grundvattenytan kan göras. Detta är en fantastisk metod då man behöver få fram jordlagerföljden. Vilka skikt transporterar eventuella föroreningar.