Miljötekniska markundersökningar

Beskrivning

Vid undersökningar använder vi oss av rotosonic teknik. Tekniken innebär ostörd provtagning, alltså vi garanterar att proverna är fri från korskontaminering. Borrning till stora djup samt provtagning under grundvattenytan kan göras. Detta är en fantastisk metod då man behöver få fram jordlagerföljden. Vilka skikt transporterar eventuella föroreningar.