Din partner på fältet.

Som din partner på fältet åker vi dit ni vill ha oss. Inga avstånd är för långa eller för korta för oss. Ju mer komplicerade vårt uppdrag är desto gladare blir vi. Som fält företag ställs det stora krav på oss att hela tiden ha en uppdaterad maskinpark. Det avser allt från fältinstrument som P.ID, XRF, GPS, pumpar till borriggar. Vi jobbar aktivt med att alltid ligga i framkant med vår teknik utveckling.

Din partner på fältet.

Som din partner på fältet åker vi dit ni vill ha oss. Inga avstånd är för långa eller för korta för oss. Ju mer komplicerade vårt uppdrag är desto gladare blir vi. Som fält företag ställs det stora krav på oss att hela tiden ha en uppdaterad maskinpark. Det avser allt från fältinstrument som P.ID, XRF, GPS, pumpar till borriggar. Vi jobbar aktivt med att alltid ligga i framkant med vår teknik utveckling.

“Vi är företaget inom förorenad mark och vatten. Vi riktar oss till er som är kostnadsmedvetna och värderar effektiva lösningar.”

Andreas Löfström, VD

Våra tjänster

Vi strävar ständigt efter att utveckla oss själva som företag och branschen som helhet. Vårt mål är att Miljöanalys Scandinavia ska bli Nordens ledande leverantör av Rotosonic tjänster.

Materialhantering

Av vårt material köps ca 90% direkt från tillverkarna för att kunna hålla så låga priser som möjligt till våra beställare. Vi har ett stort utbud av sand, bentonit, leca samt PEH-rör med tillbehör.

Damm-borrningar

Vid Rotosonic borrning använder vi 6” foderrör och storleken på kärnorna är 4,75” ( ca 101mm) Vi borrar genom block, armerad betong samt morän. Rotosonic är en skonsam borrmetod då ingen luft tillförs. Spolning sker med vatten och vid provtagningen så eftersträvas så lite vatten som möjligt. För mer information är ni välkomna att kontakta oss. Kontakt uppgifter hittar ni under kontakt.

Miljötekniska markundersökningar

Vid undersökningar använder vi oss av rotosonic teknik. Tekniken innebär ostörd provtagning, alltså vi garanterar att proverna är fri från korskontaminering. Borrning till stora djup samt provtagning under grundvattenytan kan göras. Detta är en fantastisk metod då man behöver få fram jordlagerföljden. Vilka skikt transporterar eventuella föroreningar.

Kontakta oss

Miljöanalys Scandinavia AB är ett företag från Dalarna, med huvudkontor i Falun. Miljöanalys har klienter i hela norden. Att tillgodose Ert behov är vårt mål.

Våra partners